Generelle forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for pakkerejser og rejseydelser, der er booket som individuelle ydelser

Følgende bestemmelser gælder for alle pakkerejser samt for rejseydelser, der af er booket som individuelle ydelser i henhold til § 651 a stk. 3 nr. 2 i den tyske borgerlige lovbog (BGB) (i det følgende benævnt individuelle ydelser) hos rejsearrangøren TravelTrex GmbH.
Der er tale om en pakkerejse, hvis der foreligger en kombineret booking med mindst to rejseydelser. Alternativt også, hvis en af rejseydelserne er booket sammen med en anden turistydelse, hvis pris udgør mindst 25 % af den samlede rejseværdi. I så fald udleverer TravelTrex GmbH formularen omkring pakkerejser.

Når udtrykket "ydelse(r)" anvendes i ovenstående forretningsbetingelser, omfatter dette både pakkerejser og individuelle ydelser.

Tvistbilæggelse

Den Europæiske Kommission stiller en platform for online-tvistbilæggelse (ODR) til disposition, som du finder her:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi deltager ikke i en tvistbilæggelse ved et forbrugertvistbilæggelsesorgan. .